Skip to navigation Skip to content

Skovby Vandværk A.m.b.a. - Prøver

  • LAB nr. 20-14687
  • Skovby VV DGU 88.813
  • BAM+DMS
  • 8. juni 2020
  • Råvandskontrol
  • LAB nr. 20-14686
  • Skovby VV DGU 88.813
  • BAM+DMS
  • 8. juni 2020
  • Råvandskontrol
  • LAB nr. 20-14685
  • Skovby VV DGU 88.723
  • BAM+DMS
  • 8. juni 2020
  • Råvandskontrol
  • LAB nr. 20-14684
  • Skovby VV DGU 88.1394
  • BAM+DMS
  • 8. juni 2020
  • Råvandskontrol
  • LAB nr. 20-14683
  • Skovby Vandværk A.m.b.a
  • BAM+DMS
  • 8. juni 2020
  • Drikkevandskontrol, afgang vandværk
  • LAB nr. 20-14682
  • Skovby Vandværk A.m.b.a
  • BAM+DMS
  • 8. juni 2020
  • Drikkevandskontrol, afgang vandværk
  • LAB nr. 20-10528
  • Skovby VV DGU 88.813
  • BAM+DMS
  • 30. april 2020
  • Råvandskontrol
  • LAB nr. 20-10526
  • Skovby VV DGU 88.1394
  • BAM+DMS
  • 30. april 2020
  • Råvandskontrol
  • LAB nr. 20-02101
  • Skovby Vandværk, Taphane
  • 28. januar 2020
  • Drikkevandskontrol, taphane
  • LAB nr. 20-00133
  • Skovby VV DGU 88.813
  • 2019 prøve - Aldriner
  • 6. januar 2020
  • Råvandskontrol
  • LAB nr. 20-00109
  • Skovby VV DGU 88.813
  • 2019 prøve - Radioaktivitetsindikatorer
  • 6. januar 2020
  • Råvandskontrol
  • LAB nr. 20-00108
  • Skovby VV DGU 88.813
  • 2019 prøve
  • 6. januar 2020
  • Råvandskontrol
  • LAB nr. 20-00107
  • Skovby VV DGU 88.813
  • 2019 prøve
  • 6. januar 2020
  • Råvandskontrol
  • LAB nr. 20-00106
  • Skovby VV DGU 88.813
  • 2019 prøve
  • 6. januar 2020
  • Råvandskontrol
  • LAB nr. 19-33871
  • Skovby Vandværk, Ledningsnet
  • 9. december 2019
  • Drikkevandskontrol, ledningsnet
  • LAB nr. 19-33870
  • Skovby Vandværk, Taphane
  • 9. december 2019
  • Drikkevandskontrol, taphane
  • LAB nr. 19-33869
  • Skovby Vandværk, Taphane
  • 9. december 2019
  • Drikkevandskontrol, taphane
  • LAB nr. 19-33489
  • Skovby VV DGU 88.723
  • BAM+DMS
  • 4. december 2019
  • Råvandskontrol
  • LAB nr. 19-33457
  • Skovby Vandværk A.m.b.a
  • BAM+DMS
  • 4. december 2019
  • Drikkevandskontrol, afgang vandværk
  • LAB nr. 19-33456
  • Skovby Vandværk A.m.b.a
  • 4. december 2019
  • Drikkevandskontrol, afgang vandværk
  • LAB nr. 19-33302
  • Skovby Vandværk A.m.b.a
  • BAM+DMS
  • 4. december 2019
  • Drikkevandskontrol, afgang vandværk
  • LAB nr. 19-33301
  • Skovby Vandværk A.m.b.a
  • 4. december 2019
  • Drikkevandskontrol, afgang vandværk
  • LAB nr. 19-33298
  • Skovby VV DGU 88.813
  • Uden aldriner
  • 4. december 2019
  • Råvandskontrol
  • LAB nr. 19-33294
  • Skovby VV DGU 88.1394
  • BAM+DMS
  • 4. december 2019
  • Råvandskontrol
  • LAB nr. 19-19403
  • Skovby Vandværk A.m.b.a
  • Jern og mangan
  • 1. august 2019
  • Drikkevandskontrol, afgang vandværk