Skip to navigation Skip to content

Møldrup Vandværk - Prøvesteder

  • Alle drikkevandsprøver
  • Møldrup Vandværk
  • 9632 Møldrup
  • 168 prøver
  • Seneste prøve modtaget d. 8. juli 2020
  • Råvandskontrol
  • Møldrup DGU 48.1069 B1 Nord
  • 9632 Møldrup
  • 7 prøver
  • Seneste prøve modtaget d. 26. september 2017
  • Møldrup DGU 48.1082 B2 Syd
  • 9632 Møldrup
  • 7 prøver
  • Seneste prøve modtaget d. 26. september 2017
  • Møldrup DGU 48.1550 B3 Mark
  • 9632 Møldrup
  • 9 prøver
  • Seneste prøve modtaget d. 21. juni 2019
  • Drikkevandskontrol, ledningsnet
  • Møldrup Vandværk
  • 9632 Møldrup
  • 37 prøver
  • Seneste prøve modtaget d. 21. november 2018
  • Drikkevandskontrol, taphane
  • Møldrup Vandværk
  • 9632 Møldrup
  • 20 prøver
  • Seneste prøve modtaget d. 8. juli 2020
  • Drikkevandskontrol, afgang vandværk
  • Møldrup Vandværk
  • 9632 Møldrup
  • 88 prøver
  • Seneste prøve modtaget d. 8. juli 2020